Φωτογραφίες 360


Οι φωτογραφίες αυτές προέρχονται από τη σύνθεση 34 φωτογραφιών που τραβήχτηκαν μέσω ενός drone στο ύψος των 50μ και με τη χρήση των προγραμμάτων Litchi, Image Composite Editor και κάποιας επεξεργασίας με το Photoshop.

Απάντηση