Εγκαθιστώντας την GDAL OGR Python library με τον OSGeo4W

GDAL OGR Python library
GDAL OGR Python library

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εγκαταστήσουμε την GDAL OGR Python library στο μηχάνημα μας ανάλογα π.χ. με τον αν θέλουμε να την εγκαταστήσουμε σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση Python ή σε κάποιο IDE οπως το ECLIPSE. Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να εγκαταστήσουμε στο μηχάνημα μας την GDAL Python Library είναι να χρησιμοποιήσουμε τον OSGeo4W Installer.

Κατεβάζουμε τον installer από εδώ και τον εκτελούμε. Αν επιλέξουμε τις 2 πρώτες επιλογές προσέχουμε να είναι τικαρισμένη η GDAL library όταν μας εμφανιστεί το μενού με τις επιλογές. Αν πάλι επιλέξουμε την 3η επιλογή του advanced installation ελέγχουμε το πεδίο που αντιστοιχεί στην GDAL στο libs να μην είναι Skip. Ανάλογα με το αν έχουμε ή όχι ήδη την GDAL στο μηχάνημα μας οι επιλογές διαφέρουν από keep, skip, reinstall, έκδοση library.

Η έκδοση που εγκαθιστά ο OSGEO4W installer σήμερα 4/8/2013 είναι η 1.9.2.-2. Μετά την εγκατάσταση λοιπόν της GDAL αναζητούμε το OSGeo4W Shell στα προγράμματα και το τρέχουμε. Εμφανίζεται ένα παράθυρο σε περιβάλλον DOS. Εκεί για να σιγουρευτούμε ότι έχουν γίνει όλα σωστά γράφουμε python για να τρέξουμε την python μέσα από το OSGEO4W. H απάντηση που περιμένουμε είναι η έκδοση της python που τρέχει. Μετά για να εισάγουμε την library πληκτρολογούμε import gdal. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο λάθος αλλά τα 3 βελάκια της python είμαστε ΟΚ!

>>> python

Python 2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win 32
Type «help», «copyright», «credits» or «license» for more information.

>>> import gdal

>>>