Υπόβαθρα των Google Maps Layers και Bing στο QGIS 3

Με την έλευση του QGIS 3 πολλά plugins δεν λειτουργούν όπως πριν. Ένα από αυτά είναι και το δημοφιλες Openlayers με το οποίο μπορούσαμε να προσθέσουμε τα υπόβαθρα των Google, Bing, Openstreetmaps στα projects μας. Το νέο QGIS3 έχει την επιλογή να προσθέσουμε χειροκίνητα τα υπόβαθρα αυτά όπως θα δούμε στη συνέχεια. Για να προσθέσουμε τα Υπόβαθρα των Google Maps Layers και Bing στο QGIS 3 κάνουμε τα εξής:

Στο Browser Panel πατάμε στο XYZ Tiles (υπάρχει ήδη το OpenStreetMaps) και επιλέγουμε New Connection.

 

Στο παράθυρο μου εμφανίζεται συμπληρώνουμε ως εξής:

Στο Name γράφουμε ότι θέλουμε για να αναγνωρίζουμε το Layer που προσθέτουμε.
Στο URL βάζουμε το URL του Tile Map Service (TMS) που θέλουμε να προσθέσουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παρακάτω:

Google Maps: https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite Hybrid: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}
Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}
Google Roads: https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}

Binghttp://ecn.t3.tiles.virtualearth.net/tiles/a{q}.jpeg?g=1

 
Αυτό ήταν. Τώρα θα υπάρχει το layer στον browser του QGIS και όποτε θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με διπλό κλικ πάνω του είτε με drag and drop στο layers panel θα εμφανιστεί το υπόβαθρο στο projects μας.

QGIS: Δημιουργία Σημείων ανά καθορισμένη απόσταση πάνω σε γραμμή

Το Qchainage είναι ένα πολύ χρήσιμο plugin του QGIS που χρησιμεύει για να δημιουργήσει αυτόματα points πάνω σε μια line ή polyline ανά καθορισμένα διαστήματα. Ας πούμε ότι έχουμε μια γραμμή ή μια polyline και θέλουμε να φτιάξουμε ένα layer από points στο οποίο θα υπάρχει ένα σημείο ανά μια καθορισμένη απόσταση πάνω στη γραμμή ή στη polyline. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπως οι γραμμικές φυτεύσεις στις οποίες έχουμε ας πούμε ένα layer με τις γραμμές φύτευσης και θέλουμε να φυτέψουμε ένα φυτό κάθε 2,5 μέτρα. Ή στην περίπτωση που έχουμε το όριο μιας έκτασης και θέλουμε π.χ. να φτιάξουμε μια περίφραξη βάζοντας σιδηροπάσσαλους ανά 2.5 m. Read More

Επιλογή και Περικοπή (Clipping) αλληλοεπικαλυπτόμενων πολυγώνων του ίδιου Layer στο QGIS

Η Επιλογή και Περικοπή (Clipping) αλληλοεπικαλυπτόμενων πολυγώνων του ίδιου Layer στο QGIS δεν είναι τόσο απλή υπόθεση στο QGIS. Ας πούμε ότι έχουμε 2 αλληλοεπικαλυπτόμενα πολύγωνα (εικ. 1) στο ίδιο Layer στο QGIS και θέλουμε να επιλέξουμε το 1 από τα 2 και είτε να το σβήσουμε είτε να το κόψουμε για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη πια. Πατώντας select και πάνω στο πολύγωνο το QGIS επιλέγει αυτό που δημιουργήθηκε τελευταίο. Αν θέλουμε όμως να επιλέξουμε το άλλο που βρίσκεται από κάτω τι κάνουμε;

Εικόνα 1 Αλληλοεπικαλυπτόμενα πολύγωνα στο ίδιο Layer

Read More

Εγκαθιστώντας την GDAL OGR Python library με τον OSGeo4W

GDAL OGR Python library
GDAL OGR Python library

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εγκαταστήσουμε την GDAL OGR Python library στο μηχάνημα μας ανάλογα π.χ. με τον αν θέλουμε να την εγκαταστήσουμε σε προϋπάρχουσα εγκατάσταση Python ή σε κάποιο IDE οπως το ECLIPSE. Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να εγκαταστήσουμε στο μηχάνημα μας την GDAL Python Library είναι να χρησιμοποιήσουμε τον OSGeo4W Installer.

Κατεβάζουμε τον installer από εδώ και τον εκτελούμε. Αν επιλέξουμε τις 2 πρώτες επιλογές προσέχουμε να είναι τικαρισμένη η GDAL library όταν μας εμφανιστεί το μενού με τις επιλογές. Αν πάλι επιλέξουμε την 3η επιλογή του advanced installation ελέγχουμε το πεδίο που αντιστοιχεί στην GDAL στο libs να μην είναι Skip. Ανάλογα με το αν έχουμε ή όχι ήδη την GDAL στο μηχάνημα μας οι επιλογές διαφέρουν από keep, skip, reinstall, έκδοση library.

Η έκδοση που εγκαθιστά ο OSGEO4W installer σήμερα 4/8/2013 είναι η 1.9.2.-2. Μετά την εγκατάσταση λοιπόν της GDAL αναζητούμε το OSGeo4W Shell στα προγράμματα και το τρέχουμε. Εμφανίζεται ένα παράθυρο σε περιβάλλον DOS. Εκεί για να σιγουρευτούμε ότι έχουν γίνει όλα σωστά γράφουμε python για να τρέξουμε την python μέσα από το OSGEO4W. H απάντηση που περιμένουμε είναι η έκδοση της python που τρέχει. Μετά για να εισάγουμε την library πληκτρολογούμε import gdal. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο λάθος αλλά τα 3 βελάκια της python είμαστε ΟΚ!

>>> python

Python 2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win 32
Type «help», «copyright», «credits» or «license» for more information.

>>> import gdal

>>>

Πληθυσμός Ελλάδας 2011 ανά καλλικρατικό δήμο

Στο χάρτη Πληθυσμός Ελλάδας 2011 μπορείτε να δείτε την τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως αυτή διαμορφώθηκε από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011. Πατώντας πάνω στον κάθε δήμο εμφανίζεται ο πληθυσμος του οπως αυτός ορίστηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο χάρτης δημιουργήθηκε με την open source javascript library leaftlet σε υπόβαθρο OpenStreetMap.

Δεδομένα:

Όρια Δήμων (Καλλικράτης) από geodata.gov

Resident population census 2011 από ΕΛΣΤΑΤ

Επεξεργασία:

  1. Union shapefile με δεδομένα πληθυσμού από xls
  2. Μετατροπή shapefile σε WGS 84 (EPSG:4326)
  3. Simplify του shapefile με Douglas – Peucker algorithm και μετατροπή του σε geoJSON μέσω Mapshaper (Το αρχικό μέγεθος του shp ήταν 15ΜΒ και μετά την μετατροπή έγινε 2MB. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση των πολύγωνων αλλά για το σκοπό του χάρτη τη θεώρησα αποδεχτή)
  4. Leaflet JS

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ Πληθυσμός Ελλάδας 2011

Ο χάρτης δημιουργήθηκε με σκοπό την ενδεικτική παρουσίαση του σχεδίου Καλλικράτης εμφανίζοντας τον πληθυσμό του κάθε Δήμου. Λόγω απλούστευσης των πολυγώνων υπάρχουν αλλοιώσεις στα σύνορα των δήμων.

Απλούστευση (Simplify) με τον Douglas Peucker algorithm

Πολλές φορές θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε polygons και lines σε διαδικτυακούς χάρτες αλλά λόγω μεγέθους τους αργεί η φόρτωση τους ή ακόμη χειρότερα κολλάει ο browser. Ο δημοφιλέστερος τρόπος να μειώσουμε το μέγεθος τους είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Douglas Peucker algorithm μειώσουμε έτσι τα ενδιάμεσα σημεία των polygons ή lines μειώνοντας την πολυπλοκότητα των γεωμετριών αλλά και την ακρίβεια τους.

douglas_peucker
Douglas Peucker algorithm

Στο Quantum GIS για να χρησιμοποιήσουμε τον Douglas Peucker algorithm πάμε στο μενού Vector Menu -> Geometry Tools -> Simplify geometries. Στο παράθυρο που αναδύεται επιλέγουμε το layer που θέλουμε να επεξεργαστούμε και δίνουμε μια τιμή στο Simplify tolerance (η τιμή είναι σε degrees). Ανάλογα με τις ανάγκες μας παίζουμε με τις τιμές και πειραματιζόμαστε για να βρούμε την άριστη τιμή.

simplify_geometris
Douglas Peucker algorithm

 

Άλλος προτεινόμενος τρόπος είναι η σελίδα http://mapshaper.org/ στην οποία φορτώνουμε το shp και επιλέγουμε το βαθμό απλοποίησης που θέλουμε με ένα sliding bar. Βλέπουμε άμεσα τις αλλαγές στο .shp και μπορούμε να σώσουμε το αρχείο μας σε GeoJSON ή TopoJSON.