Επιλογή και Περικοπή (Clipping) αλληλοεπικαλυπτόμενων πολυγώνων του ίδιου Layer στο QGIS

Η Επιλογή και Περικοπή (Clipping) αλληλοεπικαλυπτόμενων πολυγώνων του ίδιου Layer στο QGIS δεν είναι τόσο απλή υπόθεση στο QGIS. Ας πούμε ότι έχουμε 2 αλληλοεπικαλυπτόμενα πολύγωνα (εικ. 1) στο ίδιο Layer στο QGIS και θέλουμε να επιλέξουμε το 1 από τα 2 και είτε να το σβήσουμε είτε να το κόψουμε για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη πια. Πατώντας select και πάνω στο πολύγωνο το QGIS επιλέγει αυτό που δημιουργήθηκε τελευταίο. Αν θέλουμε όμως να επιλέξουμε το άλλο που βρίσκεται από κάτω τι κάνουμε;

Εικόνα 1 Αλληλοεπικαλυπτόμενα πολύγωνα στο ίδιο Layer

Read More